Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

placenta verwijderd. Algemeene toestand van de vrouw goed.

'98/99.

K. 66, V para. Achterste wandbeensligging, achterhoofd links.

Ie partus, forcipale extractie; het kind heeft één uur geleefd. 2e partus V. en E., kind levend geboren. 3e forceps, kind doodgeboren. 4e V. en E. kind levend geboren. Dist. spinarum 27, cristarum 29Va cM. Conj. inclinata 9*'4 c.M , promontorium te bereiken. Toen de ontsluiting volkomen was, bleef de schedel boven den bekkeningang staan : besloten werd tot versie en extractie.

De vrouw werd genarcotiseerd, dwars gelegd, gedesinfecteerd. Met de linkerhand ingaande kon men na veel moeite een knie pakken en eerst na hard trekken de linkervoet buiten de vulva brengen. De ruimte was klein, zoodat het al wat moeilijk ging de hand langs het hoofd te brengen en verder was het niet mogelijk boven in den fundus de voet te pakken, wat eerst gelukte nadat de knie naar beneden getrokken was.

Wegens gevaar voor uterus-ruptuur wordt de schedel niet zooals gewoonlijk, met de uitwendige hand naar boven geduwd, maar door tractie aan de naar buiten gehaalde voet de versie tot stand gebracht. Dit gelukt eerst na zeer hard trekken. Daarop worden de genitaliën geboren. Nu wordt een vinger in de liesplooi rechts gebracht en door trekken het linkerbeen geboren. De handen worden aan weerszijden van den romp gebracht, de duimen op het sacrum, nu getrokken, zoover als dit succes heeft. De ontwikkeling van den achterliggenden linker arm levert groote moeie-

Sluiten