Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet uit te maken, welk deel van den schedel vóór lag. Promontorium gemakkelijk te bereiken. De weeën werden steeds krachtiger, zoodat na eenige uren de ontsluiting volkomen was. De schedel bleef boven den bekkeningang. Daarom werd om assistentie verzocht. Tot versie en extractie werd besloten.

Narcose, dwarsligging, desinfectie. Met de linkerhand ingaande, haalde Dr. Semmelink de linkervoet af en verrichtte de versie. Het onderste uterussegment was vrij sterk gespannen, zoodat de voeten moeielijk te bereiken waren. Daarna werd het kind geextraheerd. De armen waren hoog opgeslagen; de achterliggende rechterarm werd door den candidaat ontwikkeld, waarna Dr. S. het kind omdraaide en den linkerarm ontwikkelde. Vervolgens extraheerde de candidaat het hoofd met den handgreep van Mauriceau, met de linkerhand ingaande.

Het kind maakte zeer geringe adembewegingen, de schedel vertoonde een grooten, vlakken indruk van het rechter wandbeen. Het kind werd spoedig bijgebracht, de placenta per Credé verwijderd.

P. 390 II para. A. a. 1. v. Na volkomen ontsluiting braken de vliezen niet en bleef de schedel bewegelijk boven den bekkeningang.

Narcose, desinfectie, dwarsligging. Na katheteriseeren van de blaas gaat Dr. Semmelink met de linkerhand in en breekt de vliezen, waarbij een meconiumhoudend vruchtwater afloopt. De uterus is vast om het kind gecontraheerd, zoodat het moeielijk is om aan een voet te komen. Nu wordt 1. a. de linkervoet afgehaald en de versie door opduwen van den schedel van buitenaf verricht. De opvolgende extractie wordt door den candidaat be-

Sluiten