Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterliggend voorliggend geworden. Het ontwikkelen van den linker, achterliggenden arm ging wat lastig, omdat hij opgeslagen was, waarop Dr. S. verder de extractie verrichtte. Het hoofd werd met den handgreep van Mauriceau en druk van buiten ontwikkeld. De placenta na 20 minuten per Credé. Navelstreng zeer kort. Het kind was licht asphyctisch, kwam

spoedig bij. .

P. 99 IX para. Gemelli. 2e kind dwarshgging.

De vochtblaas werd gebroken, maar brak zeer hoog ; het afhalen van een voet werd bemoeilijkt, doordat het eerst laat gelukte door de vóórliggende, slappe vliezen te komen. De voet moest in de vliezen worden afgehaald. De contractiering spande bovendien aan en de placenta welfde tegen de hand aan. Het kind was glad en bij de ontwikkeling van den linkerarm kraakte er iets. Na de geboorte was er geen fractuur van humerus of clavicula te vinden, maar er crepiteerde iets in den linker schoudergordel. Kind asphyctisch, bijgebracht, maar 's nachts daarop gesuccombeerd. Placenta per Credé.

P. 147 VIII para. Schouderligging. Uitwendig onderzoek schedel links vóór en kleine deelen links en rechts van den navel, dus een z. g. „Schieflage" met den buik voor. Geen ingedaald deel. Onder het desinfecteeren voor het onderzoek waarschuwt de vrouw, dat er iets geboren wordt (Het vruchtwater was reeds eenige uren vroeger afgeloopen), dat blijkt het linkerhandje te zijn. Harttonen worden gehoord boven de rechter crista ossis dei. Zachte weeën. Inwendig volkomen ontsluiting en schouderligging. Om den uitgezakten arm wordt een strop gelegd, welke wordt strak gehouden tijdens de weeën en het resultaat heeft, dat genoem-

Sluiten