Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitputting van de vrouw besloot Dr. Doorman den partus te termineeren, maar wilde daar de weeën verbeterden, eerst nog een paar uur wachten, of de ontsluiting grooter zou worden; twee uur later is de ontsluiting weinig toegenomen; nog geen twee vingers konden er in. Met den vinger wordt gerekt, tot er 2 vingers in konden. Nu wordt de vrouw genarcotiseerd. Daar het voetje lastig te pakken is, zelfs met een koorntang, wordt het nadat de vliezen gebroken zijn met een koorntang afgehaald en het kind geextraheerd, totdat de schedel voor het ost. uteri ,taat. Daar er geen kans is, dat het kind blijft leven, daarentegen een zeer groote voor inscheuren van de cervix, wordt met de koorntang achter aan het for. occipitale geperforeerd ; nu wordt het kind zonder veel moeite geextraheerd en is de cervix niet ingescheurd. Nu vond men nog een vochtblaas en toen die gesprongen is, den schedel van een 2e vrucht; door druk van buiten wordt deze zoo goed mogelijk gefixeerd, met de koorntang in de groote fontanel geperforeerd en zonder moeite manueel geextraheerd. Uterus contraheert zich goed. Na ongeveer 15 minuten wordt de placenta spontaan uitgedreven.

Sluiten