Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bjrst. Urine bevat veel bloed, versche chromocythen, leukocytlien, blaasepitheliën, gestaarte epitheliën, kristallen van uraten van tyrosine en leucine, en zeer vele bacteriën. Haemoglobine gehalte 80 pCt. Vijf dagen later wordt heldergele urine gekatheteriseerd. Rechternier is nog vergroot en pijnlijk. Tien dagen later is de nier wel kleiner, maar toch niet geheel verdwenen. Geen pijn meer en urinegeel. Wordt ontslagen om zich later nog eens op de polikliniek te vertoonen.

K. 102a IV para. Versie en extractie. Partus arte praematurus omdat de vrouw aan een psychose leed. Na den partus bleef zij onhandelbaar en werd 13 dagen post partum ontslagen.

K. 110 I para. A. a. 1. v. Partus spontaan. Patiënte leed aan scabies. Wordt behandeld met Ung. B. naphtholi. Wordt 6 weken post partum zonder klachten ontslagen.

'98-99. K. 70 I para. A. a. r. v. Forcipale extractie. Den avond van den partus kon patiënte niet urineeren; ook den volgenden dag niet. Gekatheteriseerd. Daarna urineerde ze weer spontaan.

K. 711 para. Voorste wandbeensligging. Versie en extractie. Na den partus kon patiënte niet spontaan urineeren ; herhaalde malen urine afgeloopen , na 4 dagen weer opgehouden. Geen fistel te vinden.

K. 82 I para. A. a. r. v. Partus spontaan. De eerste 3 dagen kon patiënte niet spontaan urineeren. Condylomata accuminata, die reeds vóór den partus bestonden hadden zich vóór de vulva uitgebreid. Afgeknipt, de bodem behandeld met thermocauter en de urethra met dilatatoriën verwijd, 4 dagen later urineert patiënte spontaan.

K. 108 VI para. Schedelligging met uitgezakte

Sluiten