Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indalen van het hoofd versie en extractie verricht. Kind asphyctisch ; door gewone middelen bijgebracht.

K. 108, VI para. Schedelligging met uitgezakte hand; versie en extractie bij 7 c.M. ontsluiting. Kind asphyctisch; bijgebracht na uitzuiging der trachea.

Billigging.

'97 -98.

K. 31, I para. Extractie; ontsluiting niet opgegeven ; kind bleek asphyctisch. Na een half uur toepassen der gebruikelijke middelen komt het bij.

K. 42, IX para. Scheefvernauvvd bekken. Extractie bij 5 c.M. ontsluiting. Kind asphyctisch geboren, wordt bijgebracht na 5 minuten door de gebruikelijke middelen.

K. 91, II para. Extractie bij 7 c.M. ontsluiting. Kind sterk asphyctisch. Bijgebracht na meer dan een hall uur toepassen der gebruikelijke middelen.

'98-99

K. 85, I para. Billigging rug rechts. Extractie bij volkomen ontsluiting. Kind asphyctisch. Bijgebracht door mechanische en thermische prikkels.

Voctligging.

J98 - 99.

K. 65, VII para. Volkomen voetligging; stuit links, voeten rechts. Extractie bij volkomen ontsluiting. Kind asphyctisch; na aanwending van de gebruikelijke middelen spoedig bijgebracht.

K. 89, II para. Onvolkomen voetligging ; rechter voet voor ; extractie bij volkomen ontsluiting ; kind licht asphyctisch ; spoedig bijgebracht door mechanische en thermische prikkels.

In de polikliniek kwamen gedurende den cursus 1897 -98 72 kinderen asphyctisch ter wereld, waarvan

Sluiten