Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontsluiting blijft de schedel boven den bekkeningang : versie en extractie. Kind asphyctisch, bijgebracht door katheteriseeren der trachea, mechanische en thermische prikkels, zwaaibewegingen van Schultze.

P. 407, XIII para. Niet indalen van den schedel bij volkomen ontsluiting. Versie en extractie, kind asphyctisch, na twintig minuten bijgebracht door katheteriseeren der trachea, mechanische en thermische prikkels, zwaaibewegingen van Schultze.

P. 654, IV para. Niet indalen van den schedel bij volkomen ontsluiting, bijgebracht door katheteriseeren der luchtwegen en slaan op de billen.

P. 713, V para. A. a. 1, v. Niet indalen van den schedel bij volkomen ontsluiting; V. en E., kind asphyctisch, door de gewone middelen bijgebracht.

Billiggiug.

C. 97,98. P. 90, III para. Extractie bij volkomen ontsluiting, door de gewone middelen bijgebracht.

P. 270 II para. Extractie bij volkomen ontsluiting ; kind zeer cyanotisch, schreeuwde dadelijk.

P. 352 VI para. Extractie bij volkomen ontsluiting, kind bijgebracht door zwaaien volgens Schultze*

P. 478 III para. Extractie bij volkomen ontsluiting. Kind schreeuwde na slaan op de billen.

P. 598 IV para. Extractie bij volkomen ontsluitin; na aanwending van alle gebruikelijke middelen begon het kind te ademen. Den geheelen nacht was de ademhaling zwak en onregelmatig, door warme inpakkingen was het kind den volgenden dag goed.

C. '98-99.

P. 62 V para Extractie bij volkomen ontslui-

Sluiten