Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doodgeboren. De extractie geschiedde bij bijna volkomen ontsluiting.

K. 78 V para. Schedelligging. Partus praema-

turus. Versie en extractie bij ontsluiting, die voor één vinger toegankelijk is. Accouchement forcé. Het nakomend hoofd wordt geperforeerd.

K 101 VIII para. Voorste wandbeensligging. Versie en extractie in de polikliniek bij volkomen ontsluiting. Kind doodgeboren. Vrouw in moribunden toestand in de kliniek gebracht; waar zij is

gestorven.

Kinderen kort na den partus overleden.

C. '97 - 98.

K. 11 IV para. Billigging. Partus door extractie na opwekken van vroeggeboorte bij 2 c M. ontsluiting. Kind sterk asphyctisch geboren; wordt bijgebracht; wordt in warme wieg gelegd en sterft

vier uur na de geboorte.

K. 39 III para. Afgeweken schedelligging ; prolapsus funiculi. Versie en extractie bij volkomen ontsluiting. Kind asphyctisch, maar bijgebracht-

Sterft 2 dagen later. .

K. 42 IX para. 2e stuitligging. Extractie bij

4 c.M. ontsluiting. Het kind wordt asphyctisch geboren, maar wordt bijgebracht. Sterft 3 dagen later onder convulsies, strabismus, cyanose.

K. 71 I para. A. a. 1. v. Partus spontaan. Kind sterft 6 dagen later. Het wilde geen voedsel nemen. Bij sectie vond men dikke fïbrine-beslagen op lever en darmen, zoodat de diagnose is peritonitis.

K. 90 IV para. Placenta praevia lateralis. Versie en extractie volgens Braxton Hicks bij een ontsluiting voor één vinger toegankelijk. Kind, voldragen, stierf eenige oogenblikken na de geboorte.

Sluiten