Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen, gestorven durante partu.

C. 97,98.

P. 173, VII para. Dwarsligging. Versie en extractie bij volkomen ontsluiting. Kind doodgeboren. Lengte 50 cM. Voldragen.

P. 359, III para. A. a. 1. v. Dood, voldragen, mannelijk. Lengte 47 cM.

P. 387, XI para. Onvolkomen eerste voetligging. Extractie. Dood, voldragen jongen. Lengte 53 c.M.

P. 460, V para. A. a. r. v. Dood, voldragen, Lengte 54 cM.

P. 492. Placenta praevia. Versie en extractie: voldragen, dood, vrouwelijk, lengte 48 cM.

C. 98 99.

P. 87, XIV para. Dwarsligging. Versie en extractie bij volkomen ontsluiting. Kind dood, voldragen ; bij het begin van den partus waren nog harttonen te hooren.

P. 299, I para. Schedelligging. Onvoldragen 5e maand; partus spontaan. Kind dood, onmiddellijk na de geboorte.

P. 307, VIII para. Gemelli. Ie vrucht levend, 2e dood durante partu.

P. 316, II para. Placenta praevia, onvoldragen, dood durante partu.

Kinderen kort na den partus gestorven

C. 97/98.

P. 49, VII para. A. a. 1. v. Partus spontaan; kind asphyctisch; bijgebracht ; stierf den volgenden morgen, nadat het den geheelen nacht gekreund had.

P. 184, I para. A. a. r. v. Partus spontaan; kind asphyctisch, maar bijgebracht, den volgenden middag gestorven.

Sluiten