Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

De poging van de gewestelijke Vergadering van de Afdeelingen der Nederlandsche Maatschappij van Geneeskunde in de provincie Noord-Brabant om te komen tot codificatie der Medische Ethica, verdient warme toejuiching.

XVII.

Het is wenschelijk, dat er eenheid kome in de voorbereidende opleiding voor studenten in de geneeskunde en dat aan allen de gelegenheid worde opengesteld aan een Nederlandsche Universiteit de titel van Doctor in de Geneeskunde te verwerven.

XVIII.

De titel van doctor in de geneeskunde worde verleend bij het afleggen van het artsexamen of de promotie worde met het artsdiploma geëischt, om tot de praktijk te worden toegelaten.

Sluiten