Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Samenwerking tusschen de verschillende instellingen. Opgaven ten behoeve van een centraal register en van het regeeringsverslag.

Het ontbreken van bijkans alle organisatie, van iederen band tusschen de verschillende instellingen onderling, is zeker wel een van de grootste fouten, die de regeling van ons hedendaagsche armenwezen aankleven. Een der moeilijkste problemen, die elk armen wetgever heeft op te lossen, is dit: hoe met eerbiediging zooveel mogelijk van ieders vrijheid om te ondersteunen uien hij wil en zooals hij wil, bereikt kan worden, dat de arbeid van den een dien van den ander niet vernietigt, doch op de beste wijze aanvult.

Hoe meer de specialisatie toeneemt der armenzorg, hoe grooter de behoefte aan samenwerking wordt. Waar van een gezin, dat door een kerkelijk bestuur wordt bedeeld, de vrouw vóór en in den eersten tijd na haar bevalling met voeding, kleeding en dek geholpen wordt, de zuigeling met flesschenmelk, de oudere kinderen met schoolvoeding en -schoeisel, daar is het gevaar groot, dat het gezin voor alle buitengewone omstandigheden des levens op de liefdadigheid gaat rekenen. Hoogst gewenscht is het daarom, dat de leiding van de geheele ondersteuning van een

Sluiten