Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die evenals de vader stekels op de vrucht droegen, drie individuen echter droegen vruchten, die sectoriaal bedoornd en kaal waren. ') Het voorkomen van een gladvruchtige verliesvarieteit, D. strammonium var. inermis, wellicht dezelfde als D. laevis, wijst er weer op, dat in laatstgenoemde het doornkenmerk in latenten toestand aanwezig is en het kenmerkpaar Mendel's wet volgt.

Een ander voorbeeld van knopvariatie levert de onbedoornde acacia. Hier vinden wij, in plaats van dorens, stipulae ontwikkeld; tusschenbeide echter komen weer takken voor, die het doornkenmerk der soort vertoonen.2) Zulke gevallen zijn, vooral omdat meestal bij dergelijke varieteiten desexueele voortplanting door gedeeltelijk mislukken der geslachtsorganen zelden gelukt en in de praktijk de vermenigvuldiging vooral door enting en stekking geschiedt, veel eerder te beschouwen als atavistische knopvariaties bij een tusschenras.

') Naüdin, Nouv. Arch. Museum Paris I p. 49.

») Pknzig, Pflanz. Terat. I p. 392; Braun, Abh. d. K. Akad. Berlin, 1859, p. 219.

Sluiten