Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermenigvuldiging bleef dit kenmerk constant, zoodat de vorm als var. rosea in den handel gebracht werd. De constantie is echter niet volkomen, in de bloemschermen komen tusschen de rose steeds weer enkele witte bloemen voor *). Deze vegetatieve atavismen schijnen er op te wijzen, datdevarieteiteentusschenras is, door knopvariatie uit de soort ontstaan; het geval komt volkomen met dat van Acer platanoïdes var. Schwedleri overeen.

§ 5. Gestreepte rassen.

De verscheidenheden, waarin de kleurstof in strepen op blad, bloemblad of vrucht voorkomt, zijn, zooals De Vries met zaaiproeven heeft aangetoond, in het algemeen tusschenrassen. Zij zijn bij vermenigvuldiging door zaad sterk partieel variabel: men vindt alle overgangen in den ontwikkelingsgraad van het kenmerk, en een zeker aantal atavistische individuen, waarvan de betreffende organen effen gekleurd zijn; door verbetering van de voedingsvoorwaarden en selectie kan het percentage der atavisten verminderd worden. De knopvariaties, die wij bij deze gestreepte rassen vinden, treden niet zelden sectoriaal op en maken den indruk, dat de strepen voor een deel tot een effen vlak zijn samengevloeid.

Een voorbeeld, waarbij de kleurstrepen op de vegetatieve deelen voorkomen, leveren de verscheidenheden van het suikerriet met rood en groen, of rood en geel gestreepte stengels. Knopvariaties worden

') Nederl. Tuinbouwbl. Floralia 1904 No. 19.

Sluiten