Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijke bemesting, te veel „aangezette" cultuur'), blijkbaar worden dan oorzaak en gevolg verward. De effenbloemige takken groeien in 't algemeen krachtiger dan die met gestreepte bloemen 2); wij zullen straks zien, dat bij bonte planten dezelfde fout gemaakt is.

De bovenvermelde knopvariaties met gestreepte bloemen aanplanten met effene, die zelf weer vegetatief van gestreeptbloemige afstamden, waren geen vegetatieve mutaties, maar bleven nog binnen de grenzen van het tusschenras. Indien niet uit een zaaiproef of uit den oorsprong der plant haar karakter blijkt, kan niet uitgemaakt worden, of bij het optreden van gestreepte bloemen aan een effenbloeiende plant de afwijking een vegetatieve mutatie of een tusschenras-variatie is. Een voorbeeld levert een geval, bij een Primula waargenomen 3): een plant, door roode bloemen gekenmerkt, vertoonde in een bloemscherm naast deze eenige met goudgele strepen, sommige schenen zelfs zuiver geel te zijn; het is echter waarschijnlijk, dat in deze nog enkele sprankjes rood aanwezig waren.

De gevallen, waarin het type van streping verandert, blijven natuurlijk binnen het gebied der tusschenrasvariabiliteit. Zoo leverde een perzik-varieteit met rose bloemen een knopvariatie met bijna witte bloemen, die echter bij opmerkzame beschouwing nog heel licht met rose bewaasd of gestreept bleken te zijn 4). Uit de

') Gard. Chron. 1876 I p. 278,

*) Gard. Chron. 1894 I p. 201.

') Gard. Chron. 1900 I p. 358, fig. 116.

4) Rev. Hort. 1867 p. 332.

Sluiten