Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

varieteit, die dikwijls effen roode hoofdjes vertoonde, is door Magnus vermeld (Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg Bd. XVIII 1876 p. 25). In Gard. Chron. 1850 p. 536 wordt een geval genoemd, waarin op eenzelfden tak een effen paars bloemhoofdje voorkwam naast een wit, licht met paars gestreept. Sommige fancy-varieteiten zijn in 't bijzonder geneigd zulke effen bloemen voort te brengen: zoo de variëteiten George Barnes, Hugh Austin, Rev. J. B. M Camm, Lady Antrobus, James O'Brien (Gard. Chron. 1883 II p. 306) en Marchioness of Salisbury (Gard. Chron. 1880 I p. 622). Aan de varieteit Gaiety, een fancy-varieteit met bloemen, die op gelen grond roodgestreept en aan den top wit gekleurd zijn, kwamen knopvariaties met verschillend gekleurde bloemhoofdjes voor; sommige waren als het type, maar misten het wit; andere misten het rood; nog andere vertoonden bleekgele bloemen met oranjerooden top en flauwe roode streepen (Gard. Chron. 1883 II. p. 306). Soms zijn zulke effenbloeiende takken bij vegetatieve vermenigvuldiging voldoende constant en hebben zij genoeg waarde om als afzonderlijke varieteit in den handel te komen. Zoo verkreeg Wormig uit een oranjegestreepte varieteit een andere met effen oranjeroode bloemen, als Prof. Baldwin in den handel gebracht; verder een fraaie purperbloemige; beide stamden vegetatief van de varieteit Juarezi af (Gard. Chron. 1888 II p. 392). De laatste is wellicht dezelfde als de Beauty of Arundel, met karmijnroode bloemen, waarvan de oorsprong uit de varieteit Juarezi vermeld wordt (Gard. Chron. 1896 II

Sluiten