Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P- 235)- Ten slotte noem ik als voorbeeld, dat door knopvariatie uit een fancy-varieteit; een andere fancy ontstond, de Duchess of Connaught, vegetatief uit de varieteit James O' Brien verkregen (Gard.

Chron. 1883 II p. 306).

Eenige gevallen zijn waargenomen, waarin de vorm der bloemhoofdjes veranderde en „dubbele" naast enkele op dezelfde plant voorkwamen; hierbij kunnen wij dan weer met partiëele of met knopvariatie te doen hebben. Een voorbeeld van 't laatste noemde ik reeds boven; wellicht behoort een door Magnus vermeld geval er ook toe (Verh. d. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XVIII Sitz. ber. p. 24).

Een geval, waarin wij zeker met een knopvariatie, het flore pleno-kenmerk der bloemhoofdjes betreffende, te doen hebben, is in Gard. Chron. 1883 I p. 80 vermeld van D. Excelsa: op eenzelfden tak zaten hoofdjes met gele schijfbloemen en andere, waarvan de schijfbloemen veel grooter en paars gekleurd waren. Eindelijk noem ik nog een geval van de var. Princesse Mathilde, een laagblijvenden vorm met witte, volkomen dubbele bloemenhoofdjes: een plant hiervan bracht takken voort met langgesteelde hoofdjes, die halfdubbel waren (Rev. Hort. 1886 p. 459)-

Dianthus.

Verschillende soorten en hybriden van Dianthus worden in den tuinbouw gekweekt: de gewone anjelieren behooren tot D. caryophyllus en tot D. plumarius. In Engeland staat de cultuur der anjelieren op

Sluiten