Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op wit gestreepte bloemen knopvariaties met op roode grondkleur bruin gestreepte (the Gard. 1890 II p. 152). Soms verdwijnt in de knopvariatie de grondkleur; een voorbeeld daarvan is een geval, waarin een varieteit met op gelen grond gestreepte bloemen een knopvariatie met op witten grond gestreepte leverde; ook een volkomen effen gekleurde bloem kwam op de plant voor (Gard. Chron. 1903 II p. 140). In een ander geval werd een bloem opgemerkt, waarvan de twee helften verschilden; de eene sector was wit met een rose „picotee" hoek; de andere helft geel met rooden hoek en enkele roode strepen (Gard. Chron. 1903 II p. 161).

In tal van gevallen is het ontstaan van nieuwe varieteiten door knopvariatie bekend, waarbij de veranderingen in hoofdzaak met de bovengenoemde losse gevallen overeenkomen. Uit de var. AmiralCurzon, met op witten grond bruin en scharlaken gestreepte bloemen, ontstonden twee vormen met scharlaken gevlekte bloemen, de var. Sportsman (1855) en de var. Samuel Brown (Gard. Chron. 1890 II p. 126; the Gard. 1890 II p. 152). Later zijn er nog andere knopvariaties aan opgemerkt, waarin de witte grondkleur der bloem door effen rood vervangen was, en een, waarin 't rood en 't wit door het bruin verdrongen waren (Gard. Chron. 1894 lp. 201). Uit de var. Mrs. Mc Laren onstonden door knopvariatie een effenbloemige vorm, een bizarre met op witten grond rose en paarse strepen en een verscheidenheid met rose paarse bloemen, waarin het wit dus verdrongen was (Gard. Chron. 1894 I p. 201). Uit de var. Sarah Payne (1847),

Sluiten