Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen, waarin 't verschil de vegetatieve deelen betrof: aan eenzelfde plant kwam een tak voor met groene korte compacte bladen, en een ander, die wat ijler bezet was met langere, blauwgrijze bladen (the Gard. 1891 II p. 556).

Qloxinia.

De gevallen van knopvariatie, bij Gloxinia's waargenomen, betreffen weer verschillen in bloemkleur en teekening,

Op eenzelfden knol werden stengels met rose en met violette bloemen gevonden (Rev. Hort. 1875 p. 264). In een ander geval betrof het verschil ook slechts één kleur: een zaailing droeg een bloem, die van buiten wit was, van binnen een roode keel vertoonde, naast een andere, die helderrose was met in de keel een breeden karmijnrooden band (Rev. Hort. 1877 p. 263). Een paar dergelijke gevallen zijn vermeld en afgebeeld in Rev. Hort. 1883 p. 247. Een plant van de var. Louis van Houtte, gekenmerkt door neergebogen bloemen, die bovenaan helder rose. onderaan zuiver wit zijn, droeg eerst 4 bloemen, die, juist omgekeerd, bovenaan wit, onderaan rose gekleurd waren; 't volgend jaar ontwikkelden zich uit andere bladoksels de voor de varieteit karakteristieke bloemen (Rev. Hort. 1877 p. 322).

Hyacinthus.

Van hyacinthen, die op zoo groote schaal vegetatief vermenigvuldigd worden, zullen zeker vele varieteiten

Sluiten