Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Inleiding 1

HOOFDSTUK I.

Litteratuur Overzicht:

«. Normale menschen onder normale condities 11

h. Invloed van eenige medicamenten op den duur van den

acustischen reactietijd bij normale menschen .... 32 c. Bij krankzinnigen 35

HOOFDSTUK II.

Eenige instrumenten vroeger in gebruik bij de experimenteele psychologie ter bepaling van reactietijden 45

HOOFDSTUK III.

Methodiek van het eigen onderzoek 52

a. Experiment in eene kamer 53

b. » „ twee kamers 54

HOOFDSTUK IV.

Experimenten:

a. Bepaling van reactietijden bij normalen 105

b. „ „ den reactietijd bij:

A. Melancholie 111

B. Manie

6'. Eknoia en Affektschonimelingen 127

D. Paranoia 131

E. Dementia hebephrenica 147

F- „ paralytica 152

G- ,, senilis 164

H. „ epileptica 167

I. Hysterie 185

K. Neurasthenie 192

Sluiten