Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chronoskop, als commutator en contrölehamer te bedienen. Den contrölehamer verlatend, ging de stroom nu door den voltameter en den rheostaat naar het experimenteertafeltje, waarop twee reactiesleutels bevestigd waren. Deze tafel was zoo geplaatst, dat elk uitzicht naar huiten of op den chronoskop en de andere instrumenten onmogelijk was. Hierdoor verkreeg men, dat patiënten die soms al te achterdochtig of nieuwsgierig waren, geen verdere poging deden om te weten te komen, wat in het overige gedeelte van de kamer gebeurde. Tevens was de experimentator genoodzaakt, zijn volle aandacht aan het experiment en den patiënt te geven.

Door deze twee reactiesleutels, die ons in staat stelden, naar willekeur, den stroom te laten doorgaan of te verbreken, keerde vervolgens de galv. stroom weer naar den commutator en de elementen terug.

Nog was in de kamer opgesteld, de WuNDT'sche chronograph. Hiermede werd de valtijd van den contrölehamer bepaald.

Daarvoor waren in een keten opgenomen één der schrijfstiften van den chronograph, de commutator en de contrölehamer. De stroom, — hiervoor was een sterke noodig — kwam weer in A ') binnen, doorliep achtereenvolgens den chronograph en den contrölehamer, om weer in A te verdwijnen. Dan nog waren twee andere stroomen noodig: één om de HELMnoLTz'sche stemvork van den chronograph in trilling te brengen, de andere om den contrölehamer door middel van een electromagneet op een bepaalde hoogte te fixeeren.

b. Experiment in twee kamers.

Voldeed de chronoskop-kamer in Utrecht niet aan alle eischen. omdat de ligging ten opzichte van het gesticht minder gunstig was, bij het onderzoek in een kamer was de invloed, die dat geruisch van buiten, of van de naastliggende vertrekken op het experiment uitoefende, van geen invloed, daar dit reeds zeer gedempt de kamer binnendrong en door het monotone chronoskopgeruisch geheel werd overstemd.

M A = commutator.

Sluiten