Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmerkzaamheid aangeven, ot' liever voor het gemiddelde van de opmerkzaamheid gedurende de reeks proeven. Over de verdeeling der opmerkzaamheid geeft deze gemiddelde variatie geen inzicht. Daarvoor zou het dus noodig zijn andere middelen te beproeven, waardoor betere uitkomsten verkregen konden worden. Dit nu bestond in het aanleggen van curven.

Arithmetisch gemiddelde van de gemiddelde variaties.

Voor het berekenen van de gemiddelde variatie gingen we altijd uit van het Kraepelin'scIi' gemiddelde. We veroorloofden ons steeds dit naar boven toe af te ronden. Vervolgens werd zonder op het voorteeken te ietten steeds het gemiddelde van elke waarde afgetrokken, hierna de verkregen verschillen opgeteld en door hun aantal gedeeld.

Nemen we weer de vorige reeks dan krijgen we:

41 63 32 2 63 47 35 14 5 40 39 25 40 j 40 28 1 41 156 46 27 44 34 l 50 64 29 52 35 26 47 0 12 37 8 47 16 24 62 37 11 4 | 19 3 14 88

24 24 27 72 1 9 33 17 12

42 62 1 24 I 5 13 39 55

2007

Gemiddelde variatie —^7— = 33,4

oU

Controle = 0,43 G. A. V. = 14,4

Dezelfde bezwaren, die we ontmoet hebben bij de berekening van het arithmetische gemiddelde, zijn ook weer hier op zijn plaats. "Wij hebben dan ook bijna niet van deze methode van berekening gebruik gemaakt, maar steeds de kraepelin'sche methode gevolgd. De voordeelen hieraan verbonden blijken, ook bij het verwerken van het materieel bij krankzinnigen verkregen, al hebben we steeds met groote reeksen gewerkt, duidelijk.

Sluiten