Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

EXPERIMENTEN.

a. Bepaling van reactietijden by' normalen.

Onze onderzoekingen toonen aan, dat het noodig is, een onderscheid te maken tusschen personen, die intellectueel hooger staan en degenen, die in een lagere klasse der maatschappij hun opvoeding hebben voltooid en daardoor minder in de gelegenheid waren zich te ontwikkelen. Waarom voor beiden de duur van een eenvoudig psychisch proces meerendeels verschillend is, is wellicht eerst later uit te maken. Mogelijk is 't, dat öf alleen 't physiologisch, öf hetgeen veel waarschijnlijker is, alleen 't psycho-physische gedeelte; 't kan ook zijn, dat beide eene verlenging ondergaan.

Sluiten