Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Het gemiddelde van alle M.R. bedraagt 553 o\

>» Ï» ïj ïj S.R. ,, 568 tr

III. In de meeste gevallen is 't FECHN'Eii'sche gemiddelde grooter. 't Ar. gemiddelde schommelt sterk, is nu eens grooter dan weer kleiner.

IV. Sterker nog dan bij de reactietijden is de schommeling van de gemiddelde variatie. Het schijnt dat het wisselen van den aifectieven toestand nog meer invloed heeft op de gemiddelde variatie, dan op de reactietijden zelf.

Het maximum bedraagt 184.

Het minimum „ 54.

V. Voor zoover 't mogelijk was na te gaan, blijkt, gedurende een en dezelfde serie noch van een groote oefening, noch van een constante vermoeidheid bij de proeven sprake te zijn.

Patiënte: Groen ..., (Berlijn).

Ouderdom: 56 jaar. Gehuwd.

Begin der psychose: 1/7 1903.

Opgenomen in de kliniek: 13/7 1903.

Gedurende het begin van het onderzoek was patiënte zeer angstig. Op de afdeeling sprak ze zelden en zat meestal angstig voor zich heen te staren, en als ze sprak waren het steeds waanideeën. „Ich bin so schlecht". Er bestond een licht aangeboren intelligentiedefect. Diagnose: Melancholie.

Verloop: Langzaam verminderde de angst.

j Berekening v. d. j Berekening van de

geheele serie. j 1ste helft. | 2de helft.

Datum.

Tijd.

Aantal.

Museulaer. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddolde.

Arithmetiscli gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Aritlimetisch gemiddelde.

I i | li j j jj j

18/7 1904 v.m. 9 24 N.R. 8"i — — 21' — — — —

19/7 1904 | v.m. 9 100 N.R 228 — — 50 !j 214 i — 242 —

20/71904 v.m. 9io \ M. | 237 — — 47 — — — —

' ( 12 S. 520 — — 125 1 — — — —

°l/7 1%! vm 9 $ M. 256 — — 93 — — — —

-ll' i9yilv-m- 9 } 25 S. 310 — — 71 — : — — —

22/7 1904 j v.m. 9 j g f jj - - 50 - - _ -

23/7 1004 ' vm 10 50 M' 184 I — - 34 181 | - 186

i.m vm. ïu j 5Q g_ 2gl , _ _ 59 2U _ 3U _

25/7 1904 v m 9 i ^ — — — —

-o/« 1904 V,m- 9 ( 30 S. 248 — — 68 — — - —

Sluiten