Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Het is waarschijnlijk, dat de buitengewoon groote waarden in de eerste en vierde serie voor de absolute reactietijden gevonden, niet alleen berusten op gebrek aan oefening, doch dat daarnaast de angst, veroorzaakt door de experimenten zelf, oorzaak voor 't optreden van nieuwe waanvoorstellen is geweest, hetgeen ook bleek uit de uitingen van patiënte „Was soll das jetzt". Daar echter de series uit te weinig proeven bestaan, meenen we deze buiten berekening te moeten laten. De overige reactietijden berekend naar Kraepulin schommelen tusschen 310 en 1845". Deze schommelingen berusten op het wisselen van den depressieven toestand. De groote waarden zijn afhankelijk van de remming. De langzame afname der absolute waarde komt overeen met den psychischen toestand van de patiënte, die langzaam iets verbeterde. Natuurlijk is niet buitengesloten, dat ook oefening hierbij in het spel is.

IT. Het gemiddelde van alle M.R.t. bedraagt = 213 v.

S.R.t. „ --= 320 5-. Dit onderscheid is zeer groot. Misschien ten gevolge van den minderen invloed der remming gedurende een motorische reactie.

III. De gemiddelde variatie schommelt meer dan de reactietijden zelf, tevens is de gemiddelde variatie uitgedrukt in zijn absolute waarde zeer groot. Terwijl we den reactietijd zelf langzaam zien dalen, bemerkt men hiervan niets bij de gemiddelde variatie. Wellicht wijst het er op, zooals we dit in de eerste serie's van patiënt Steenb. zien, dat de absolute genezing nog niet in 't zicht is.

IV. Het feit, dat de vermoeidheid zoo sterk bij de sensorieele i-eactie's optreedt en niet bij de mot., maakt onze veronderstelling zeer waarschijnlijk, dat de remming meer invloed heeft op de sensor, dan op de mot. reactie.

Patiënte: Rin (Holle).

Ouderdom: 47 jaar. Gehuwd.

Begin der ziekte: Juli 1903.

Opgenomen in de kliniek: 22/11 1903.

Pat. is altijd gedeprimeerd, angstig en zeer geremd. Vaak treden hypochondrische en andere waanvoorstellingen op. Zij denkt nooit meer beter te zullen worden, zegt haar huishouding verwaarloosd te hebben. Er bestaat geen intelligentiedefect.

Diagnose: Melancholie.

Verloop: Stationair.

8

Sluiten