Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C- Eknoia en Affektschommelingen.

Patiënt: Scha . .

Ouderdom: 70 jaar. Gep. majoor.

Opgenomen in de kliniek: 5/2 1903.

Sterke affectschommelingen van verschillende ijualiteiten. Op den achtergrond treden de hallucinaties. Vaak zeer pathetische redevoeringen. Geen intelligentiedefect, niet vergeetachtig.

Diagnose: Eknoia.

Verloop: Langzame genezing, optreden van een reactieve depressie.

Berekening v. d. Berekening van de

gelieele serie. lste helft. ! 2<Je helft.

Datum.

Tijd.

Aantal.

Musculair. Sensorieol.

Kraepelin's gemiddolde.

Fechner's gemiddelde.

Aritbmetisch gomiddelde. ;

Gemiddolde variatie.

Procentsgewflze berekend.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetiscb gomiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Arithmetisch gomiddeldo.

1/5 1903 n.m. 1 50 S. 169.3 164,4 175.8 17,5 173.3 175,4 165,2 176.3

6/5 1903 v.m. 12 50 S. 174,9 169,8 177,2 12,1 172|8 176,3 174,9 178.3

11/5 1903 n.m. 430 49 M. 182 182 190,5 j 19,4 180.4 177.6 186,8 184

12/5 1903 v.m. 9® r,o M. 182 180,6 177,8 17,5 182 175,8 180.9 1798

13/5 1903 n.m. 2 60 S. !: 184,7 182 193,9 13,2 183,1 186,3 191,4 20l|ö

14/5 1903 vm 945 <28 S. 246,8 256,2 245,6 29,7 208 - 244

' '29 M. 268,4 256,2 271 41 271 — 266 —

-30 V 27 S. 210,6 209 214,1 20,2 211 — 203 —

O r28 2053 182 224 o 18i4 200 _ 208 _

15/5 1903 v.m. 9 120 S. 194,4 186 202.8 15,4 200,1 203,7 190,1 2001)

28/7 1903 vm 11 <2^ S. 144,4 160,1 152,3 15,6 — — — —2)

' 3 ,m- 11 f25 M. 157,3 160,1 159,5 16,6 — — , — _

31/7 1903 nm 230 <23 le2>9 179>2 157 17'7 — — J — —

' 3 n.m. f22 s_ 16Qi6 158>8 173t8|j19>1 _ — J _ _

Patiënt krijgt van 3 tot 4 uur een warme hydropatische inpakking. Toestand onrustig.

31/7 1903 n.m. 4ao U4-7 140-6 145,9 12,3 _ — _ _

130 S. 147,9 147,4 148,G 12,7 — — — —

31/8 1903 vm 9" <25 S' 12Ó>1 12L4 126-8 9>7 121 ~ 118 -3)

' v.m. y j)2ö m. 118,4 121,4 120,4 10,1 118 — 116 —

°/9 1903 vm Q <28 M- 124>7 121>4 131 6>3 — — — —

j/y 1903 v.m. 9 i2. s 135;2 146;6 1326 13;4 _ _ _ _

3/9 1903 vm 10'» I"25 M" 121>8 121'4 124'3 10'91 - - -

' lu L28 S. 139,4 136,1 142,5 14,3 1 — — — _

4/9 1903 v.m. 9 f27 £ 135,2 138,2 141,7 10,1 j 130 - 148 -4)

[_-•) M. 14/ 14/ 1ó8,9 10,o '| 13/ lo6 —

5/9 1903 n m 1»» T25 M- 132-6 133>4 133>3 n>91 133.5 ~ 129 ~5>

I iwö n.m. i 128 g 131j3 1379 n 13Q _ 125 _

9/9 1903 ivm 9 I"25 M" 144'4 136'5 149'2 U'6 - - _ _

^ m- v [25 S. 137,8 128,2 152,9 11,2 — — — —

I I li I

') Sedert 14 dagen geen medicamenten. 2) Deze serie werd door Prof. Ziehen opgenomen. ;) Plotselinge overgang van een depressieven toestand in hyperthynie. 4) Licht gedeprimeerd. °> Depressie nog al aanwezig.

Sluiten