Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand geheel onveranderd was, door de werking van het broom. De absolute waarde is ongeveer normaal.

II. 't Aantal van de mot. reacties is te klein, om er conclusies uit te trekken.

III. 't Fechnkr'scIip gemiddelde is steeds kleiner, 't arithm. gem. steeds grooter dan 't Kraepel. gemiddelde.

IV. De gemiddelde variatie is abnormaal groot; de schommelingen zijn klein.

Y. De twee laatste reeksen pleiten eene geringe vermoeidheid.

Patiënt: Pico. . . (Holle).

Ouderdom: 24 jaar. Schrijnwerker.

Begin van de aanvallen: na een trauma aan de hand in 1898. Opgenomen in de kliniek: 21/11 1903.

't Excideeren van het litteeken is niet met succes bekroond. Nog steeds epileptische aanvallen, absences komen slechts nu en dan voor. Lichamelijk geen afwijkingen. Geen intelligentiedefect.

Diagnose: Sporadisch optredende epileptische aanvallen.

Berekening v. d. Berekening van de

geheele serie. |j ïste helft, j 2de helft.

Datum.

Tild. Aantal.

Musculair. Sensorieel.

Kraepelin's gemiddelde.

Fechner's gemiddelde.

Arithmet.iscli gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde Variatie.

Kraepelin's gemiddelde.

Aritlimetisch gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde.

Aritlimetisch gemiddelde.

98/11 1903 T28 M" 128 134 137 15 - - - -1)]!

28/11 190d — [ 30 S. 138 130 147 14 — — — — / |

30/11 1903 - *30 M. 125 125 130 9 - - - - (s

3U/U 1903 s 129 u7 134 u _ _ _ _

1/19 1903 ri m 1 <30 M" 130 130 134 11 ~ _ ~~ ~ \ =

1/12 1903 n.m. 1 ^ 30 i36 130 144 13 — — . — — ] ^

2/12 1903 v.m. li» 60 M. 114 108 119 6 118 120 112 1172)/«,

i) Laatste aanval 24/11. 2) Van morgen één absence.

I. Er bestaat geen grove oefening; de tijden schommelen, berekend naar Kraepeliv, tusschen 138 en 114 -x. Zoowel de tijden als schommelingen kunnen als normaal beschouwd worden. Of misschien zonder natr. brom. de tijden korter zouden geweest zijn, is niet uit te maken. Evenmin zien we een invloed van de absence op 2 December.

Sluiten