Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. Neurasthenie.

Patiënt: van Zoe. . .

Ouderdom: 45 jaar, ongehuwd. Hoepelmaker.

Begin der neurose: Februari 1901.

Opgenomen in de kliniek: 23/7 1903.

Dwangvoorstellingen met aanvallen van angst, die vooral 's nachts •optreden. Bij 't inslapen, trekkingen door het heele lichaam. Subjectief 's avonds 't beste. Slechts weinig prikkelbaar.

Diagnose: Neurasthenie, overgang naar Melancholie.

Verloop: Langzaam verdwijnen der symptomen.

Berekening van de geheele serie.

Datum.

Tijd. Aantal.

Musculair Sensorieel.

Kracpelin's gemiddelde.

Fecliner's gemiddelde.

Arithmctiach gemiddelde.

Kraepelin's gemiddelde variatie.

,,,-,.,«,0 ,, < 24 I M. I 166 168 168 j 21

24/7 1.K)3 ii.ni. 11 j 20 ' 8. |j 162 151 153 28

, .. \ 25 M. 183 186 189 16

27/1 1903 v.m. 11 ^ 2q , s_ 186 186 190 | 19

i 25 M. 165 164 ! 23

31/7 1203 v.m. 11 '

| 25 S. 162 169 j 18

1 lO 1 CtTl'J rr r. 040 ^ 30 M. 160 177 161 1 15

1/8 1903 v.m. 9 } 30 S. || 160 159 158 | 11

lift 1903 vm 9 > 23 ; M" 167 168 166 ; 25

4/8 lWUd v.m. y t 25 ! s. 162 157 166. I 15

„ o.,0 \ 25 M. 166 171 168 ! 14

O/8 1903 v.m. 9J0 > 25 j S. 175 170 179 | 19

o/q 11yy> vm 11 * ^ 188 ^

8/8 190a V.m. U | 86 | S. | 166 150 163 19 »)

i) interval voorsignaal en prikkel 1/i min.; 2) interval voorsignaal en prikkel 3U niin.

i. De reactietijden, berekend volgens Krakpklin schommelen tusschen 160 en 186<r. Deze schommelingen kan men als normaal beschouwen. Het blijkt, dat bij dezen patiënt de angst en de dwangvoorstellingen, weinig invloed op de schommelingen en duur der reacties hebben uitgeoefend, ofschoon de psychische toestand gedurende de laatste onderzoekingen in 't oogvallend verbeterd was.

De absolute waarde is vrij groot.

II. Een onderscheid tusschen de sen. en mot. reactietijd is niet met zekerheid te constateeren.

Sluiten