Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslagen. Salpeterzuur deed eerst het zilver neerslaan; hij verwarming loste het snel op, waarna zoutzuur chloorzilver praecipiteerde.

Laat men den sol bij gewone temperatuur aan de lucht verdampen, dan blijft een zilverspiegel met prachtig goudleeren kleur achter.

Zooals bekend, veroorzaken electrolyten in dezen sol een neerslag. Om de eigenschappen en de samenstelling van dit neerslag te onderzoeken, handelde ik op de volgende wijze:

Ken groote hoeveelheid sol werd in een stopflesch met eenige druppels chloorbariumoplossing krachtig geschud. Het neerslag balde zich samen tot klontertjes, die de kleur van klei hadden. Deze werden op een filter verzameld, uitgewasschen en tusschen filtreerpapier uitgeperst. Het aldus verkregen kleikleurige koekje hechtte in 't geheel niet aan t papier. In een puntbuisje verhit, gaf het onder aanzienlijke volumever mindering veel water af; tevens ontstond een weinig witte nevel en in het buisje kwam een zeer gering aanslag, Lr bleef een stukje wit metaal achter, dat zonder rest in salpeterzuur oploste.

I it een liter sol verkreeg ik op deze wijze door coagulatie met chloorbarium een praecipitaat, dat, na gedurende een dag en een nacht in een exsiccator boven zwavelzuur gestaan te hebben, het constante gewicht van 0,1521 gram aannam. Het werd opgelost in salpeterzuur en met zoutzuur neergeslagen en als chloorzilver gewogen. Hieruit bleek, dat het coagulum in hoofdzaak nl. voor 98,08"/n uit zuiver zilver bestond. Muthmann vond op dezelfde wijze 98,81 /0. Behalve in vele andere omstandigheden, kan dit verschil van 0,73% misschien ook zijne verklaring daarin vinden, dat Muthmann zijn coagulum boven phosphorpentoxyde heeft gedroogd.

Het heldere, kleurlooze filtraat van het coagulum bevatte nog ammoniak. Eene kolorimetrische bepaling leverde een gehalte van 1,194 mgr. per Liter.

T)e rest van het filtraat werd ingedampt en liet zuiver wit chloorbarium achter. Hijeen verzameld in een porceleinen kroesje, nam het bij gloeien evenwel een grijze tint

Sluiten