Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tabel A vindt men in de eerste kolom de hoeveelheid van den sol, in de tweede, die van het toegevoegde water, in de derde die van het zwavelzuur en in de twee laatste onder a het aantal cc. permanganaat-oplossing noodig voor ontkleuring, onder b het aantal noodig voor zwak roodkleuring.

De sterkte der permanganaat-oplossing was bepaald door titratie op oxaalzuur, en bleek te zijn: 0.00286 gr. mol. per liter.

Uit tabel A ziet men. dat de overeenstemming in de 4e kolom onderling goed is; 't verschil met de waarden in kolom 5 onder b is grooter dan men bij eene titratie met kaliumpermanganaat mag verwachten; 't varieert tusschen 0.4 en ± 1 cc.

Tabel li.

h0kvkki.hf.id „t „ v f.rbr. pkrmanqanaatopl.

Watrr. Zwavklzuur. ,

sol. «• b.

50 cc. 150 cc. 5 cc. 8.75 9.15

50 cc. 150 cc. 5 cc. 8.60 9.00

75 cc. 225 cc. 5 cc. 13.20 13.bo

Tabel B vereenigt eenige uitkomsten met een oplossing van een ander gehalte nl. van 242.4 gr. mgr. Ag per Liter. Hier zijn de verschillen tusschen de overeenkomstige getallen in a en b ongeveer van dezelfde grootte als in Tabel A.

Tabel C.

Aantal cc. permanganaat noodig voor een zilversol met 242.4 mgr. Ag. per L.

a. b.

gevonden. berekend.

8.75 7.56

8.60 7.56

13.20 11.43

Sluiten