Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het systeem niet stabiel; immers indien de deeltjes zich tot grootere vereenigen, die bezinken, neemt de potentieele energie der deeltjes af.

Neemt men aan, dat de deeltjes een potentiaalverschil bezitten tegenover de omringende vloeistof, dan is het duidelijk, dat 't vereenigen der deeltjes tot grootere nog niet altijd energie-afname tengevolge behoeft te hebben. Bij 't zich vereenigen der deeltjes moet de electrische afstooting overwonnen worden. Bovendien neemt de capaciteit der kolloiddeeltjes, indien ze zich tot grootere vereenigen, af, en dientengevolge het potentiaalverschil met de omgevende vloeistof toe. De vereeniging der deeltjes geeft dus vermeerdering der vrije energie. Zal dus coagulatie plaats vinden, dan moet de afname der capillaire energie of de potentiale energie ten opzichte van de zwaartekracht zoo groot zijn, dat ten slotte toch eene afname der vrije energie wordt bereikt.

Billitzer denkt zich nu 't bijzondere geval van een platinadeeltje in een sol van platina aanwezig: dit platinadeeltje zal, volgens Nernst's theorie, platina-ionen uitzenden en dientengevolge zelf eene bepaalde lading verkrijgen. Bovendien zou de electrische dubbellaag een soort ,,dissociatiedruk uit oefenen op de door het deeltje uitgezonden platina-ionen. Deze diffundeeren dan verder door de vloeistof en t deeltje kan men beschouwen als eene vrije lading te bezitten.

Teeen dien dissociatiedruk is evenwel aan te voeren, dat, zooals reeds Freundlich uiteenzette, eene speciale werking van die dubbellaag op ionen niet vanzelf spreekt. De lagen positieve en negatieve electriciteit zijn zóó dicht bijeen, dat eene werking op een afstand moeilijk aan te nemen is. Daarentegen zal de vrije lading, ontstaan door 't uitzenden van ionen, deze in de nabijheid van het platinadeeltje trachten te houden.

Voortgaande evenwel op Billitzer's ideeën, komt t coaguleeren van een platinasol neer op het volgende:

De ionen, van een electrolyt in den sol gebracht, werken als eondensatie-kernen voor de platinadeeltjes, wier lading in teeken tegengesteld is aan die van de ionen. Deze ionen

Sluiten