Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

Kolloiden kan men over 't algemeen niet als amphotere electrolyten beschouwen.

II.

Het is zeer waarschijnlijk, dat voor de bestendigheid van een sol bepaalde verontreinigingen noodig zijn.

III.

Bariumsulphaat kan men niet beschouwen als een reagens op kolloidale oplossingen.

IV.

Sabanejeff's indeeling der kolloiden naar het moleculair gewicht is willekeurig en van geen waarde.

V.

In verband met het niet in vrijen toestand bekend zijn van NH4 is het zeer aannemelijk dit radicaal niet te stellen naast K en Na, maar het op te vatten als H.NH, vergelijkbaar met K.NH., en NaNH.,.

VI.

De reactie tusschen zilvernitraat en dinatriumhydrophosphaat dient te worden weergegeven door: 3 AgNO, 4- Na„MPOi = Ag3P04-i-3NaN03 + NaH4P04 en niet door; 3 AgNO, + Na,HP04 = Ag.P04 + 2 NaNO:> -f HNO.,.

Sluiten