Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gemeentepolitie" aantreffen ')• Omnium consensu, moet hier onder politie verstaan worden niet het personeel, doch de taak, de zorg der politie.

Deze taak, deze zorg nu berust volgens al. 2 op plaatselijke verordeningen en bevelen, die tengevolge dezer wet. in het huishoudelijk belang der gemeente zijn gegeven. Komt nu aan de politie krachtens deze alinea ook eene zelfstandige macht te verbieden en te gebieden toe; zien de bevelen op eene zelfstandige bevoegdheid van de politie? Dat de verordeningen terugslaan op art. 135, zal wel door niemand betwijfeld worden; doch wel heerscht er twijfel omtrent de bevelen, hun inhoud en afkomst. Nu zouden wij heel gaarne in deze kwestie een nieuw gezichtspunt openen, doch dit is ons niet mogelijk. Genoeg zij het dan ook hier te vermelden, dat de een „bevelen" zoo al niet als ongeschreven, dan toch als synoniem met „verordeningen wil beschouwen 2), dat een ander, met een beroep op de geschiedenis van art. 188, in de bevelen eene zelfstandige bevoegdheid van de politie tot uitdrukking ziet komen 8), terwijl een derde in de bevelen ziet ambtelijke, dus interne dienstbevelen van den Burgemeester aan het onder hem staand personeel, doch waarin geen rechtsplicht aan de burgers kan worden opgelegd4). Deze laatste opvatting komt ons het meest aannemelijk voor.

Komt der politie dus geen bevoegdheid tot zelfstandige

In al. 1 zullen wij onder politie nu eens het „personeel" dan weer „de taak, de zorg der politie" hebben te verstaan.

2) Aldus Prof. Oppènheim, Gemeenterecht II, bl. 255.

3) Gemeentestem no. 2562. Zie over de geschiedenis onze meening boven, bl. 18.

4) Aldus Mr. R. V. Bikker, t. a. p., bl. 48 v.v.

Sluiten