Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die aanranding uitdrukkelijk verboden is of niet,, in de rechtmatige uitoefening harer bediening. Ten onrechte zegt daarom Mr. R. V. Bakker (De bevoegdheid der politie in het Nederlandsche recht, bl. 110), dat het optreden van de politie, bedoeld bij de postenorder, onrechtmatig zou zijn.

XII.

In het ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering ontbreekt ten onrechte eene bepaling of eene regeling, die, behalve voor spoedeischende gevallen, eigenrichting op het gebied van het publiekrecht uitsluit.

XIII.

Art. 79 ontwerp-wet ter uitvoering van art. 154 G. W. van de Staatscommissie voor de administratieve rechtspraak verdient, inzoover het door zijne ruime redactie vergoeding mogelijk maakt van schade veroorzaakt doordat bij de handhaving van het recht de grenzen der noodzakelijkheid en der evenredigheid door de administratie zijn overschreden, de voorkeur boven art. 13 ontwerpWetboek van Administratieve Rechtsvordering.

XIV.

Art. 142 ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, waarbij niet ontvankelijk verklaard wordt een beroep bij den administratieven rechter ingesteld tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve

Sluiten