Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder don parameter van een straal op het regelvlak (p{U, v) = 0 van liet stralenstelsel, door de Franschen para-

mètre de distribution genoemd, verstaat men Lim. , waarin

aa

A p den kortsten afstand van dien straal tot een opvolgenden straal van het stelsel, op hetzelfde regelvlak gelegen, voorstelt, terwijl A a de hoek is, dien beide stralen met elkaar maken. Uit de vergelijkingen (2) n. 1. :

r X -f- Ht dp = dx -t- r' (X-j- dX) rY+62dp = dy + r'{Y + dY) r Z -j- dp = dz-\- r' {Z -|- dZ)

volgt, als men deze vergelijkingen achtereenvolgens met , ft2 en ft3 vermenigvuldigt en dan optelt:

dp — 2 0, dx.

Verder is

da = l/ (dX* -f dY* + dZJ) = da = = (L da2 -f- 2 M du dv-\- N dv2),

zoodat de parameter P voor een straal (u, v), gelegen op liet oppervlak rp («, v) = 0, zal zijn:

p_2Q1 dx da -

Wijl:

X -}- b2 1 -{- h3 Z = 0 en dX-\- dYdZ= 0 is,

moet:

Hi _ _ «3 YdZ—ZdY~ ZdX— XdZ ~~ XdY—YdX

Elk dezer breuken is gelijk aan

1 _ 1

^(dx* + dY* +dz2) ~~ '

Sluiten