Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

De Defensor civitatis heeft eerst onder de regeering van Justinianus de bevoegdheid verkregen recht te spreken in strafzaken.

II.

De bij Gaius (III. 134) vermelde syngraplia is een handelspapier, waaruit eene abstracte verbintenis tot het betalen eener geldsom ontstaat.

III.

Bij het onderzoek naar den oorsprong van het colonaat moet men onderscheiden tusschen de Africaansche provincies en het overige gedeelte van het Romeinsche rijk.

IV.

Het is wenschelijk onder de examenvakken voor het doctoraal-examen in de klassieke letteren de geschiedenis van het Romeinsche recht op te nemen.

Sluiten