Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort en waarop hare lidmaten slechts een recht hebben nadat zij heeft opgehouden te bestaan; voor hare verbintenissen en andere lasten is zij alleen verantwoordelijk; voor een eventueel tekort na de ontbinding behoeven de leden niet op te komen, en deze zijn niet alleen bevoegd met, doch ook voor de Vereeniging rechtshandelingen aan te gaan, zonder gevaar van dientengevolge tegenover haar of tegenover derden in eene andere verhouding te komen dan eenig niet-lidmaat.

Zij vormt dan ook de laatste schakel in den ketting der Vereenigingen, waardoor de finantieele middelen zelfs der werkschuwen den arbeider in staat stellen zijn arbeidsvermogen tot den hoogsten graad van productiviteit te brengen.

Sluiten