Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dao achter, daar ginds.

- — dao icrs, zoo even (pas).

daölki. 2)

dabbj. 3)

dabbite. 3)

Dadelijk, dadjljk.

Dag, dag.

Dak, tak.

Dam (in 't spel), dam.

Dame, dam.

Damp, da'mp.

Dan, dan, dan.

Danig, daondg. 4)

Dank, dank.

Dansen, da'nsj.

Danser, drnsjr.

Darm, derjm.

Das (halsdoek), das, pl. des. Das (dier), das, pl. dassj. Dat, dat.

Deeg (onz.), drig (m.).

Deel (gedeelte), dè'il. 5)

Deelen, dèite.

Deftig, defteg.

Degelijk, drgjhk.

Degen, drgj.

Deken (m. en vr.), dêks.

Dekken, dckki.

Denken, drnki.

Derde, derdj.

Dertien, darden.

Dertig, darteg.

Dessin, dossing (m.).

j Deugd, dciög.

j Deugen, do'iigJ.

I Deugniet, daögsnet.

j Deuk, detrk.

Deuntje, deunsj.

Deur, detrr.

deur (111.). 6)

Deze, dczj, des, dit.

\ Die, de, die, dat.

Dief, def.

Dienen, denj.

Dienaar, dendtr. 7)

Diep, dep.

Diepte, de/)dj.

Dijk, dik.

Dik, dik.

Dikte, digdj.

Dikwijls, dèks, comp. dèksor. 8) Ding, dink.

er niet van af; andere voornaamw. bijw. zijn o.a: donaotouw erheen; dizó'ndjr er zonder; d.me'VJ ernaast; d.xhrr erdoor; dj mét ermede; djvewr ervoor; zie ook Dr. J. H. Kern: Limb. Serm. pag. 656 i. v. der-. 2) jonge kraai; zie: Jongeneel pag. 12; Kluge i. v. dohle. 3) het eerste met de bet: krabben met de hand; het tweede met de bet: wroeten in den grond; vgl. de Bo i. v. debbelen. 4) als adj. met de bet: groot, geweldig; als adverb. van graad = zeer; zie de Bo i. v. 5) uitdr: jn hiel dtil een massa, een heele boel. b) stier; zie Jongeneel, Wdl. pag. 14. 7) steeds met de bet: agent van politie. 8) zie ook de Bo i. v. diks.

Sluiten