Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geeuwhonger, giehó'ngar. Geheim, gihèim.

Geit, grit.

Gek, gek.

Gekkin, gekkin.

Gelach, gjlachs.

Geld, geld.

Gelden, gel Li.

geldps. ")

Gelei, idlèij.

Gelijk, gj/ik. 12)

Geloof, gJloiif.

Gelooven, gjlirivj.

Geluk, gj/ök.

gj/ö'ijjrs. ,3) Gemak, gjinak. Gemakkelijk, gjmekjhk. Gemeen, gdmi'in. Gemeenlijk, gjmèitwldk.

gjinèi/unk. u) Gemeente, gdmèints. Gemoet, gjmot. 15) Genade, gjnaop. Gendarme, znidcram. 16) Geneeren, z.mirj. Genezen, ganezj. Genieten, gjiieto.

Genoeg, ganóg.

gjpfk (onz.). 17)

Geraamte, gjremsal. Gerammel, gjrammzls. Gereed, gjrè'id.

Gerief, gsref Geriefelijk, gsriphk. Gerieven, gjrevj. 18)

Gerst, gêrs.

Gerust, gjrös.

Geschreeuw, gjsriews.

Gesp, gespal.

Gestadig, gjstied.ig.

Getal, gJtirt.

Getuig, gatüg (onz.). IQ) Getuige, gJtöigJ.

Gevaar, gJvar, gsvaor. Gevaarlijk, gjvier.>L)k.

Geus, güs. 20)

Geval, gsvai.

Gevallen, gjvalh. 21)

Gevel, ge'vol.

Geven, grvj - —g.nrur. 22) Gewaarworden, gjwarwerdj. Geweer, gjwtr.

Gewend, gswènd.

") weelderig (v. bloemen en groen), zie: Jongeneel i. v. gelpsj; Onze Volkst. II, 218; W. van Schothorst § 73. 12) uitdr: zoegjlik aanstonds; dat strit zjcIi gjhk dat komt op hetzelfde neer. ,3) het luieren. 14) gemeene vent 15) in de uitdr: vn Jt gjmot ktrnu ontmoeten, tegenkomen. ,6) fig: groote vrouw, die haar op den tand heeft. 17) bagage. 1S) klanten bedienen in een winkel. ") ziev. Dale i. v. getuig; ook met de bet: tuig, slecht, gemeen volk. 20) naam van hem, die niet katholiek is, of zijne plichten als katholiek niet onderhoudt. 21) met de bet: behagen.22) vorst, subst. neutr. bij vrerj.

Sluiten