Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUR.

Dr. J. Franck: Etymol. Woordenboek der Ned. Taal. 1892. Fr. Kluge: Etymol. Worterbuch der Deutschen Sprache 6e Aufl. 1899.

Kiliaen: Etymologicum teutonicae linguae.

Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam: Middelned. Woordenboek. Dr. M. de Vries en Dr. L. A. Te Winkel: Woordenboek der Nederl. Taal.

van Dale: Qroot Woordenboek der Nederl. Taal.

L. L. de Bo: Westvlaamsch Idioticon. 1873.

L. W. Schiiermans: Algemeen Vlaamsch Idioticon. 1865 1870. Statutenboek van Maastricht van het jaar 1380 in: Publications de la Société d'Archéologie dans le duché de Limbourg. lil. Dr. J. H. Kern Hz.: De Limburgsche Sermoenen. 1895 O. Behaghel: Heinrichs von Veldeke Eneide. 1882. J. Jongeneel: Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. 1884.

Dr. L. Sim ons: Het Roermondsch Dialect. 1889.

E. Maurmann: Die Laute der Mundart von Mülheim a. d. Rulir. 1889.

Onze Volkstaal: Tijdschrift gewijd a/d studie der Nederl. Tongvallen. 1882 1890.

Dr. A. Borgeld: De oud-oostnederfrankische Psalmen. Klanken Vormleer.

Dr. J. te Winkel: Geschichte der Niederlandischen Sprache. 1898. Dr. J. te Winkel: De Noordnederlandsche Tongvallen. Dr. M. A. van Weel: Het Dialect van West-Voorne. 1904. Dr. W. van Schothorst: Het Dialect der Noord-West-Veluwe. 1904.

Dr. A. van de Water: De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard. 1904.

Sluiten