Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het einde van mijne academische loopbaan is het mij eene aangename taak mijn' oprechten dank te betuigen aan hen, wier onderricht ik mocht ontvangen.

In de eerste plaats aan mijn' hooggeschatten promotor, Prof. te Winkel, wiens hooggewaardeerden steun ik zoowel in andere opzichten, als bij het bewerken van dit proefschrift in zoo ruime mate heb ondervonden.

Vervolgens aan de Hooggeleerde Heer en Prof. Kan, Rogge en Uhlenbeck, alsmede aan de Hooggeleerde Heeren Prof. Boer en Brugmans, wier leerling ik wel niet geweest ben, doch aan wier hulpbetoon het mij niet heeft ontbroken.

Sluiten