Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten na iemand of iets. (ibid., pag. 297, vs. 32).

j> (De Groote Bron der Minnen, pag.

383, vs. 34).

sich wreken aan iemand. (Lucelle 1831).

wroechen aan iets. (Moortje 1124).

O pmerking.

Schijnbaar cene voorzetselbepaling, inderdaad een' door van omschreven genitief, hebben de volgende w.w. bij zich, die oorspronkelijk met den genitief geconstrueerd werden.

bedancken van iets. (Rodd. ende Alph. 2072).

beginnen van. (Spa. Brab. 1051).

sich beklagen van iets. (Nederduytsche Rijmen, Sonnet, pag. 151, vs. 1).

„ (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 531,

vs. 1).

sich beroemen van iets. (Griane 1783).

beogen van iets. (De Groote Bron der Minnen, pag. 426, vs. 1). iemand dancken van iets. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 527, vs. 31).

„ (De Groote Bron der Minnen, pag.

397, vs. 29).

(Stommen Ridder 1225).

klaghen van iets. (Rodd. ende Alph. 1684).

„ (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 335, vs. 67).

sich ontsetten van iets. (Moortje 1193).

roemen van iets. (Het daget uyt den Oosten 328, 1411, 1919). ,, (Nederduytsche Rijmen, gag. 84, vs. 37).

„ (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 246, vs. 25).

„ (ibid., pag. 292, vs. 98).

,, (De Groote Bron der Minnen, pag. 383,

vs. 14).

,, (Lucelle 1067, 2105).

„ (Moortje 1278, 1339, 3270).

,, (Stommen Ridder 796, 1721).

sich schaemen van iets. (Angeniet 2204).

sterven van iets. (Moortje 2811).

„ (Spa. Brab. 85, 314).

swijghen van iets. (Rodd. ende Alph. 1609).

,, (Lucelle 49 ).

twijfelen van iets. (Angeniet 773).

sich wachten van iemand. (Spa. Brab. 401).

iemand danck weten van iets. (Rodd. ende Alph. 789).

sich wreken van iets. (ibid. 781).

,, (Lucelle 2274, 2282).

Sluiten