Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duyten in ïen pomp. (ibid. 425). Mijn meeste Krijghslien zijn ghesonden in Granaden. (ibid. 927). Loopt inde Taback-huysen. (Griane 10). 'tls best Florendus dat ghy in u huys vertreckt. (ibid. 107).

Opmerking 1.

Itt wordt met den datief en den accusatief geconstrueerd ; met den datief komt het voor:

In gheener wijs. (Rodd. ende Alph. 296). Inder noot. (ibid. 536). In aller stilten, (ibid. 939). Inder ijl. (ibid. 1577). In eenigher manieren. (Griane 49S). Inder daadt (ibid. 748). In sulcker voeghen. (ibid. 1157). In mynder harte. (ibid. 2379). In eygener persoon. (Moortje 2305). Inder waarheyt. (Spa. Brab. 1557).

Opmerking 2.

In heeft de beteekenis van ten opzichte van in:

Dat ick noch Prins, noch Graef,... souw wijeken in sijn bloed, in adel, noch in schat, noch sy de schoonste vrouw in deeglijckheyt en deughden. (Angeniet 60).

Opmerking 3.

In de beteekenis van bij komt het voor:

Komt by mijn morgen vroech, in't krieken vanden dag. (Lucelle 1792).

§ 152.

Met wordt gebezigd, wanneer wij door zouden gebruiken.

Wat Duyvel gaanse dan met my haar tong schrapen? (Rodd. ende Alph. 394). Seker veel Knechts zijn maar Mannen met de naam. (ibid. 465). Noch dat mijn weeke breyn in't minsten was beroert met liefd of sinlijckheyt. (Lucelle 1162). Maer de verliefde Maen, verselschapt met haer sterren. (De Groote Bron der Minnen, pag. 459, vs. 17).

Opmerking 1.

Met wordt met den en den 4e® nv. geconstrueerd; met den datief komt het voor:

Met hope van verwinnen. (Rodd. ende Alph. 936). Met minnelijcker vraghen. (ibid. 65). Met smerte. (ibid. 189). Metter tijdt. (ibid. 280). Met soet en heuscher talen. (ibid. 1579). Met

Sluiten