Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben van sin het hooft te leggen inde schoot, en apoincteren op genaed'. (Moortje 3102). Daer na soo docht ick eens een kamertje te huuren, en gane bv de buurt uyt wassen. (Spa. Brab. 787). Dus weet ick nu gheen ding te dencken noch versieren. (Stommen Ridder 2243). Men hoort u dus te groeten, en breecken u 't gheweer. (ibid. 2312).

§ 174-

Staan twee infinitiefbepalingen met te, waarvan de eene van de andere afhangt, bij een werkwoord, dan wordt eene enkele maal vóór den eersten of vóór den tweeden infinitief te weggelaten.

Soo dientse my nochtans om u verstaan te gheven. (Rodd. ende Alph. S50).

Mijn daghelijckïe pijn, hoort voor u een voorschrift, om na te volghen zijn. (ibid. 1586).

Sluiten