Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

L

Ten onrechte beweert Dr. Jonckbloet, dat L. van Velthem den Merlijn vóór den Spiegel Historiael moet gescheven hebben.

II.

Ten onrechte zegt Dr. G. Engels, dat voor eene nadere tijdsbepaling van J. van Maerlant's Alexander ons de gegevens ontbreken. (Geschreven na 1254, vgl. Stelling XXIV zijner dissertatie).

III.

Dr. Jonckbloet's bezwaar (Gesch. der Ned. Lett. V, pag. 233) tegen de voorstelling, dat alleen briefwisseling den grondslag heeft gelegd tot de verloving van Ds. Wolff en Elis. Bekker, is denkbeeldig.

IV.

De meening van Dr. E. Verwijs, dat Bredero schreef, „zooals hij sprak", (Ned. Klass. VII, pag. 33, noot 1) is onjuist

Sluiten