Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reflexwerking. We kunnen toch moeilijk aannemen, dat eerst, in het begin der inklemming, door vergiftiging (darmtoxinen) een temperatuursverlaging zou ontstaan, wat toch zou moeten wijzen op een zeer zware vergiftiging, en dat dan langzamerhand, terwijl de resorptie van giftige stoffen steeds blijft doorgaan — wanneer er zich b. v. een peritonitis ontwikkelt of ook zonder deze — de temperatuur weer zou gaan stijgen en koorts gaan optreden, welke stijging der temperatuur toch in ieder geval op rekening gesteld moet worden van resorptie van toxinen en wel van dezelfde darmtoxinen. Centra, eerst zoo verlamd dat ze niet meer reageeren, kunnen zich, terwijl de verlammende oorzaak steeds blijft doorwerken, toch niet gaan herstellen en weer normaal worden, zóó. dat ze weder op de opname van toxische stoften met koorts gaan reageeren. En ik zou ook hier weer willen vragen: Hoe zouden toch plotseling zoo'n massa toxinen in de bloedbaan kunnen komen ?

Volkomen natuurlijk en bevredigend verklaren we de temperatuursverlaging en daarop volgende verhooging, wanneer we aannemen, dat de verlaging optreedt door een reflectoire verlamming der warmte-reguleerende centra; deze herstellen zich langzamerhand weer, dank zij misschien de vermoeiing, de uitputting van de zenuwuiteinden of de den prikkel overbrengende zenuwen; wanneer zich nu een peritonitis ontwikkelt, of ook zonder dat, kunnen de door den darmwand uitgetreden en van uit de buikholte verder opgenomen bacteriën of toxinen, resp de direct van het darmkanaal uit geresorbeerde giftige stoffen temperatuursverhooging veroorzaken.

Nothnagel merkt dan verder nog op, dat in den laatsten tijd door verschillende autoren de symptomen in

Sluiten