Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de obstipatie en het meteorisme beschouwd de sereuse drenking, het collaterale oedeem van den darmwand als gevolg van de ontsteking van het buikvlies, waardoor dan een parese van de muscularis zou ontstaan. Dit is de opvatting van Stokes1). Dat dit, wanneer eenmaal de ontsteking der serosa zich flink heeft ontwikkeld, een zekere rol speelt, is wel waarschijnlijk. Maar voor de reeds heel in het begin der peritonitis optredende darmparese moeten we toch wel naar een andere verklaring zoeken.

Kunnen we het meteorisme verklaren door een algemeene intoxicatie? Bij koortsende ziekten, bij infectieziekten zien we toch gewoonlijk geen meteorisme optreden ; wèl echter wordt het vaak waargenomen, wanneer de circulatie slecht wordt. Het zich ontwikkelen van meteorisme bij koortsende ziekten wordt gewoonlijk beschouwd als een ongunstig symptoom, een teeken, dat meest wijst op een zwaar vervallen toestand, wat zich ook

') In verband hiermee wil ik even in het kort de opvatting van Askanazy (83) weergeven. Deze verklaart de darmparalyse bij peritonitis door veranderingen aan de Auerbac h'sche plexus myenterici, die bij buikvliesontsteking door verwijde spleetruimten omgeven zijn; dit zijn gepraeformeerde lymphruimten, die bij ontsteking der serosa abnorm uitgezet worden door verhoogde transsudatie, zoodat de daarin gelegen nerveuse elementen te lijden hebben zoowel door mechauischen druk als waarschijnlijk ook door chemische invloeden. In de gangliëucellen zijn enkele veranderingen aan te toonen.

W a 1 b a u m (84) verklaart echter deze veranderingen in verreweg de meeste gevallen voor lijkveranderingen (beginnende rotting), daarbij steunende op m. i. zeer afdoende waarnemingen.

S t r e h 1 (85) daarentegen weer vond bij aan peritonitis gestorven katten Askanazy's meening volkomen bevestigd.

Sluiten