Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene intoxicatie is natuurlijk aanwezig, getuige de temperatuurverhooging).

Vergelijken we nu met deze gonokokken-peritonitis eens die gevallen, waarin werkelijk een hevige algemeene infectie, door den gonococcus veroorzaakt, bestaat, dan zien we hier toch geheel iets anders. Bij de gonokokkensepsis treffen we de gewone symptomen aan van een zware intoxicatie; de meeste gevallen eindigen met den dood.

V. Leuhe (107) zegt b. v. in zijn Handboek bij de bespreking der endocarditis : „Auch die gonorrhoische Endocarditis kann unter dem Bilde der schweren malignen Form verlaufen." (De maligne endocarditis toch is niets anders dan een septicopyaemie met bijzondere localisatie van het septische gif o. a. in het endocard).

Evenzoo merken Finger, Ghon en Sehlagenhaufer (108) in een verhandeling over de biologie van den gonococcus op, dat er een zonder eenigen twijfel door den gonococcus veroorzaakte vorm van „maligne" endocarditis voorkomt als complicatie van een acute gonorrhoe.

Lenhartz in zijn werk over „die septischen Erkrankungen" laat zich op dergelijke wijze uit, blz. 115 : „Weiter ist darauf hinzuweisen, dass von hier aus (n. 1. van het slijmvlies der urinewegen) ebenfalls die Allgemeininfectionen durch den N e i s s e r'schen Gonococcus erfolgen. Ich selbst sah vier solcher Falie, die unter dem Bilde der acuten ulcerösen Endocarditis, und zwar dreimal tödtlich, abliefen." Evenzoo zegt hij, blz. 308—309, dat er „schwere und oft tödtliche Allgemeininfectionen auftreten können, bei denen bisweilen Gonococcen aus dem lebenden Blute zu züchten sind. Und es verdient besonders betont zu werden, dass gerade die Herzklappen nicht so selten Sitz

Sluiten