Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een aantal witte bloedlichaampjes bevat, die afgestorven en uiteengevallen zijn; misschien is hierbij ook in het spel een secretie der leukocyten. Door het serum worden verder de toxinen verdund.

Door het groote resorptievermogen vau het peritoneum zullen in sommige gevallen kleiue hoeveelheden gevaarlijke stoffen onschadelijk gemaakt kunnen worden, doordat ze zeer snel in het bloed worden opgenomen en daar terstond al de gezamenlijke bactericide en andere krachten tegenover zich vinden, waarover het organisme beschikt. De stoffen, mits de hoeveelheid niet te groot zij, worden geresorbeerd, vóór ze haar gevaarlijke werking op het peritoneum kunnen uitoefenen, of liever, voor ze zich in de peritoneaalholte op gevaarlijke wijze verder hebben ontwikkeld.

Van belang voor dit alles is hierbij de snelle verbreiding der schadelijke stoffen over het geheele peritoneum door de peristaltische bewegingen der darmen, waardoor de krachteu van het geheele bedreigde gebied onder de wapenen worden geroepen, terwijl door de spoedige resorptie tevens het organisme in zijn geheel aan den strijd gaat deelnemen; tegelijkertijd wordt de vijand sterk verdeeld.

Dat het resorptievermogen en de bactericide krachten werkelijk tot groote dingen in staat zijn, blijkt o. a. uit de onderzoekingen vau Noetzel, Van Leent, e. a.

Noetzel (111) vond, dat subcutane enting bij konijnen met een zeker aantal kiemen een doodelijke miltvuuraandoening veroorzaakte, terwijl de intraperitoneale enting van een 20 maal grootere hoeveelheid kiemen zonder reactie verdragen werd, evenals ook de intraveneuse. Oorzaak hiervan te zoeken niet alleen in het resorptievermogen, maar vooral ook, zooals Noetzel waarschijnlijk tracht te maken, in de bactericide eigenschappen van de geïnfecteerde buikholte.

Van Leent (115) experimenteerde op cavia's. Hij toonde aan, dat, terwijl die dieren bijna geen weerstandsvermogen tegen miltvuurgif bezitten, groote massa's in de buikholte ingebrachte miltvuurstaafjes daar te gronde gaan, en wel door de bacteriën-doodende eigenschap van het peritoneum, welke vooral aan het omentum majus sterk uitgesproken is, zoodat

Sluiten