Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KOLPORRAPHIA ANTERIOR VOLGENS MARSHALL HALL GECOMBINEERD MET DE KOLPOPERINEOR APHIE VOLGENS HEGAR ALS PRO LAPSOPERATIE. ******

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS I. J. DE BUSSY, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 5 JULI 1905, DES NAMIDDAGS TEN 5 UREN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT DOOR PETRUS HENRI MARIE TRAVAGLINO,

ARTS, GEBOREN TE HAARLEM. » • . * *

GEDRUKT TER STOO M-, BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ VAN J. CLAUSEN ST. JANSSTRAAT 40. AMSTERDAM.

Sluiten