Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnselen op, deze maken uterus en vaginaalvvanden volumineuser en zwaarder en ook dat werkt dan de verdere verzakking in de hand. Is de portio diep genoeg gekomen, dan trekt zij op hare beurt den zij- en achterwand van de vagina mede.

De stuwing, die ontstaat, veroorzaakt dan de zoo dikwerf bij prolapsus uteri gevonden, verlenging van het collum ; wat dan geene hypertrofie zou zijn, maar slechts een hard oedeem.

Toch erkent Küstner, dat er gevallen zijn van prolapsus uteri, doch hij rekent ze tot de zeldzaamheden, waarbij de prolaps van den voorsten vaginaalwand primair is, wanneer n.1. in het puerperium de involutie hiervan om de eene of andere oorzaak niet tot stand komt ; ook dat er gevallen zijn, waarbij een werkelijke hypertrofie van het collum en vooral van de portio vaginalis bestaat, die primair is en door zijn zwaarte den uterus meeneemt.

De ouderdom en vooral het climacterium zijn praedisponeerende momenten voor het ontstaan van den prolaps, niet zoozeer door het feit, dat de kleine uterus van vrouwen op vergevorderden leeftijd lang niet altijd in de normale anteflexio liggen, maar veeleer door het verdwijnen van spier- en vetweefsel in de buurt der genitalia en het meer gapen van de rima vulvae. Dat een

Sluiten